Archive - 19 Apr, 2018 - Хыпар

«Хресчен ÿтне тар каснă» тесе ахальтен каламан пулĕ мăн асаттесемпе асаннесем. Чăваш халăхĕ мĕн авалтан çĕр ĕçĕпе ĕçленĕ, «Алран кайми аки-сухи» тесе юрланă. Ахальтен мар Н.П. Кузьмин тăван енрен аякра пулсан та çакна тĕпе хурса пурăнать.