Хресчен сасси

* Юлашки вăхăтра ял сăри уявĕн йĕрки улшăнма пуçларĕ. Хуçалăх арканчĕ, 200-е яхăн кил-çуртлă ял пĕтсе пырать. Халĕ 60 кил кăна юлнă. Ял сăрипе пăттине ĕçнĕ-çинĕ хыççăн çак апат-çимĕçпе тепĕр кун ял уявне палăртма пуçтарăнаççĕ.

www.hupar.ru

Pages

Subscribe to Хресчен сасси