хваттер

Канаш хулинче пурăнакан икĕ ачаллă хĕрарăм нумаях пулмасть хваттерсĕр тăрса юлнă. Хваттер укçине çичĕ çул тÿлемен çемьене судпах кăларса ямалла тунă. Анчах урама мар, общежитинчи пÿлĕме.

Subscribe to хваттер