Николай МАКСИМОВ

1 Чÿк, 2016

Чи кирлине тĕкĕнмерĕç

«Наци чĕлхисене тата наци чĕлхисенчен куçарас ĕçĕн Раççейпе Европа шайĕнчи çивĕчлĕхĕ» — çак темăпа иртрĕ литература тĕпчевçисен, писательсен тата тăлмачсен «çавра сĕтелĕ».