мобильлĕ бригада

Вăй-хал тапса, юн вĕресе тăнă тапхăрта ватлăх пирки никамах та шухăшламасть: яланах çамрăк пулассăн туйăнать. Пурнăçăн вара — хăйĕн саккунĕ, вăхăт иртнĕ май кун-çул урапи хăвăртраххăн чупма тытăнать.

Subscribe to мобильлĕ бригада