Пирĕн акци çинчен çинчен видеорепортаж

"Хыпар" издательство çурчĕн "Çамрăксен хаçачĕн" акцийĕ пирки НТРКри ĕçтешĕмĕрсем хыпарлаççĕ.