Алексей АЛЕКСАНДРОВ

Самана юхă­мĕнчен юлас мар тесен тĕр­лĕ ĕçпе аппаланмалла. Çак­на тĕпе хурса ĕçлет чăвашсен «Ирĕклĕх» общество пĕр­лешĕвĕ. Унăн хастарĕсем тăрăшнипе çĕнĕрен те çĕнĕ проектсем пурнăçа кĕреççĕ.

Subscribe to Алексей АЛЕКСАНДРОВ