Архив - 9 Сен, 2021

9 Сен, 2021

Кил-çурт, хушма хуçалăх 35 (1139) № 09.09.2021

♦ Вăрлăха халех хатĕрлемелле

♦ Чăхсем начарланчĕç

♦ Тĕмĕ çăра, çырли сахал

♦ Типĕ çанталăкра çумалла

♦ Хуçалăх супăнĕпе

♦ Хунав вĕçĕсене касмалла

♦ Реклама, пĕлтерÿсем. Телепрограмма